HE 49/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintökaaren 5 luvun ja perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki perintökaaren 5 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1401/1991
Päätös

Hyväksytty

2) Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1402/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki perintökaaren 5 luvun muuttamisesta

2) Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1248

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.1991 Päättynyt PTK 50/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1271

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/1991 vp
Valmistunut

11.10.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 65/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.1991 Päättynyt PTK 67/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.1991 Päättynyt PTK 69/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2153

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1991 Päättynyt PTK 70/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2194

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.11.1991