Valtiopaivaasia HE 49/1992

HE 49/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotuslain, sairausvakuutuslain 33 §:n ja kansaneläkelain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki verotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
556/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
557/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kansaneläkelain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
558/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotuslain muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta

3) Laki kansaneläkelain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Havula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1630

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.05.1992 Päättynyt PTK 55/1992 1655

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 18/1992 vp
Valmistunut

19.05.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1992 Päättynyt PTK 63/1992 1868

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.1992 Päättynyt PTK 64/1992 1885
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 66/1992 1949

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​