Valtiopaivaasia HE 49/1993

HE 49/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle postitoimintalainsäädännöksi

Päätökset

1) Postitoimintalaki

Vahvistettu

29.10.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
907/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
908/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Postitoimintalaki

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1993

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Kansliapäällikkö Korpela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1133

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1993 Päättynyt PTK 54/1993 1345
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 6/1993 vp
Valmistunut

24.09.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 14/1993 vp
Valmistunut

22.06.1993

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 102/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.1993 Päättynyt PTK 106/1993 2931

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 107/1993 2947 1, 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1993 Päättynyt PTK 111/1993 3133

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2) VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.10.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 1