HE 49/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lihahygienialaiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Lihahygienialaiksi

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
511/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Lihahygienialaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Eläinlääkintäneuvos Sorvettula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

800

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.1994 Päättynyt PTK 35/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

873

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 11/1994 vp
Valmistunut

07.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 54/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 56/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994 16, 17
Istuntopöytäkirjan sivu

1618

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.1994 Päättynyt PTK 66/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2099

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 3