Valtiopaivaasia HE 49/1995

HE 49/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain sekä valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
904/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
905/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

2) Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.06.1995

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

662

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1995 Päättynyt PTK 34/1995 792

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 1/1995 vp
Valmistunut

13.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 36/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.1995 Päättynyt PTK 37/1995 917

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1995 Päättynyt PTK 41/1995 976
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.1995 Poistettu PTK 44/1995 1096
19.06.1995 Päättynyt PTK 45/1995 1103

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1995

​​​​