HE 49/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain sekä valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
904/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
905/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

2) Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

662

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1995 Päättynyt PTK 34/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

792

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 1/1995 vp
Valmistunut

13.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 36/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.1995 Päättynyt PTK 37/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1995 Päättynyt PTK 41/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

976

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.1995 Poistettu PTK 44/1995
19.06.1995 Päättynyt PTK 45/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1096

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1995

Vastaus
EV 26/1995 vp