Valtiopaivaasia HE 49/2002

HE 49/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
221/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.04.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.04.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2002 Päättynyt PTK 43/2002 3
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 59/2002 vp
Valmistunut

12.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 183/1999 vp ja LA 159/2000 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 112/2001 vp ja TPA 268/2001 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 201/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2003 Poistettu PTK 203/2002 2
13.02.2003 Keskeytetty PTK 204/2002 2
14.02.2003 Suureen valiokuntaan PTK 205/2002 5 19
Päätös

Valiokunnan ehdotusta ei hyväksytty muuttamattomana ja lakiehdotus lähetettiin suureen valiokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/2002 vp
Valmistunut

14.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ilmoitti, että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 206/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään kolmanteen istuntoon.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2003 Päättynyt PTK 207/2002 1

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.03.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​