Valtiopaivaasia HE 49/2005

HE 49/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

15.07.2005

Säädöskokoelma
511/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.04.2005

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kääriäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.2005 Päättynyt PTK 45/2005 16
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/2005 vp
Valmistunut

26.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 31.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.2005 Päättynyt PTK 63/2005 10
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2005 Poistettu PTK 66/2005 5
07.06.2005 Päättynyt PTK 67/2005 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2005

​​​​