Valtiopaivaasia HE 49/2008

HE 49/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Elatustukilaki

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
580/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
581/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
582/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
583/2008
Päätös

Hyväksytty

5. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
584/2008
Päätös

Hyväksytty

6. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
585/2008
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
586/2008
Päätös

Hyväksytty

8. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
587/2008
Päätös

Hyväksytty

9. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.04.2009

Säädöskokoelma
588/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Elatustukilaki

2. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

3. Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin

5. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

6. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

7. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

8. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

9. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.04.2008

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lakimies Luoma-aho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.2008 Päättynyt PTK 45/2008 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/2008 vp
Valmistunut

05.06.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-9. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 21 ja 45 § muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2008 Keskeytetty PTK 66/2008 11
12.06.2008 Päättynyt PTK 67/2008 3 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2008