Valtiopaivaasia HE 49/2011

HE 49/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1313/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.10.2011

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Suomi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011 8
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011 8
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011 8
13.10.2011 Päättynyt PTK 52/2011 10
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/2011 vp
Valmistunut

22.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2011 Päättynyt PTK 75/2011 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2011 Keskeytetty PTK 77/2011 16
30.11.2011 Päättynyt PTK 78/2011 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.2011

​​​​