HE 5/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.1994

Voimaantulo

15.04.1994

Säädöskokoelma
252/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Savola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.02.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

150

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.02.1994 Päättynyt PTK 9/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

187

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/1994 vp
Valmistunut

04.03.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 12/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.1994 Päättynyt PTK 13/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.1994 Päättynyt PTK 15/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

270

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.1994 Päättynyt PTK 16/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

285

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.03.1994