HE 5/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Indonesian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Indonesian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

05.06.1997

Säädöskokoelma
502/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Indonesian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.02.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.1997 Päättynyt PTK 10/1997

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 3/1997 vp
Valmistunut

21.03.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 34/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.04.1997 Päättynyt PTK 36/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.04.1997 Päättynyt PTK 37/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.1997 Päättynyt PTK 42/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.04.1997

Vastaus
EV 19/1997 vp