HE 5/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

96/51/EY 95/69/EY 96/25/EY 96/24/EY

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Rehulaki

Vahvistettu

05.06.1998

Voimaantulo

15.06.1998

Säädöskokoelma
396/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.06.1998

Voimaantulo

15.06.1998

Säädöskokoelma
397/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki eläintautilain muuttamisesta

Vahvistettu

05.06.1998

Voimaantulo

15.06.1998

Säädöskokoelma
398/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Rehulaki

2) Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki eläintautilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Rekola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.02.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.1998 Päättynyt PTK 20/1998

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 4/1998 vp
Valmistunut

17.04.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.04.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 53/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.04.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1998 Päättynyt PTK 54/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.1998 Päättynyt PTK 55/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1998 Päättynyt PTK 59/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.1998

Vastaus
EV 31/1998 vp