Valtiopaivaasia HE 5/1998

HE 5/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

96/51/EY 95/69/EY 96/25/EY 96/24/EY

Päätökset

1) Rehulaki

Vahvistettu

05.06.1998

Voimaantulo

15.06.1998

Säädöskokoelma
396/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.06.1998

Voimaantulo

15.06.1998

Säädöskokoelma
397/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki eläintautilain muuttamisesta

Vahvistettu

05.06.1998

Voimaantulo

15.06.1998

Säädöskokoelma
398/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Rehulaki

2) Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki eläintautilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.02.1998

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Rekola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.02.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1998 Päättynyt PTK 20/1998

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 4/1998 vp
Valmistunut

17.04.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.04.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 53/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.04.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.1998 Päättynyt PTK 54/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.1998 Päättynyt PTK 55/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1998 Päättynyt PTK 59/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.1998