Valtiopaivaasia HE 5/2001

HE 5/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
409/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
410/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
411/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
412/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sosiaalihuoltolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
413/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
414/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
415/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki erikoissairaanhoitolain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
416/2001
Päätös

Hyväksytty

9. Laki mielenterveyslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
417/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta

2. Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

4. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

5. Laki sosiaalihuoltolain 4 §:n muuttamisesta

6. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

7. Laki kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta

8. Laki erikoissairaanhoitolain 5 §:n muuttamisesta

9. Laki mielenterveyslain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.02.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2001 Päättynyt PTK 6/2001 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 6/2001 vp
Valmistunut

05.04.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-9. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 4/2001 vp
Valmistunut

09.03.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 40/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.04.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2001 Päättynyt PTK 41/2001 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.2001 Päättynyt PTK 45/2001 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.05.2001

​​​​