Valtiopaivaasia HE 5/2005

HE 5/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä

Päätökset

1. Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.09.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
700/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.02.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Siitari-Vanne

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.02.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2005 Päättynyt PTK 9/2005 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/2005 vp
Valmistunut

15.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että HE 112/2004 vp sisältyvät 2., 4-12., 14.-18., 20.-22. ja 28.-31. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että HE 112/2004 vp sisältyvä 3. lakiehdotus ja HE 5/2005 vp sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja ne yhdistetään uudeksi 3. lakiehdotukseksi (HE 112/2004 vp) ja että 1., 13., 19., 23.-27. ja 32.-35. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 75/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2005 Päättynyt PTK 76/2005 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 112/2004 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.07.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin