Valtiopaivaasia HE 5/2007

HE 5/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta

Päätökset

1. Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta

Vahvistettu

08.06.2007

Voimaantulo

15.06.2007

Säädöskokoelma
653/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.05.2007

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Vuojela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.05.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2007 Päättynyt PTK 23/2007 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/2007 vp
Valmistunut

25.05.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 29/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 31.05.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.2007 Päättynyt PTK 31/2007 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2007 Päättynyt PTK 33/2007 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.06.2007

Vastaus
EV 4/2007 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​