Valtiopaivaasia HE 5/2008

HE 5/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi

Päätökset

1. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
261/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.02.2008

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Hiitola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.2008 Päättynyt PTK 6/2008 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/2008 vp
Valmistunut

22.02.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 40 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.02.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.2008 Päättynyt PTK 15/2008 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2008 Keskeytetty PTK 18/2008 10
05.03.2008 Päättynyt PTK 19/2008 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.2008

​​​​