HE 50/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain ja ulosottolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.02.1992

Säädöskokoelma
1633/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.02.1992

Säädöskokoelma
1634/1991
Päätös

Hyväksytty

3) Laki ulosottotoimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.02.1992

Säädöskokoelma
1635/1991
Päätös

Hyväksytty

4) Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.02.1992

Säädöskokoelma
1636/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta

2) Laki ulosottolain muuttamisesta

3) Laki ulosottotoimesta annetun lain muuttamisesta

4) Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1248

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.1991 Päättynyt PTK 50/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1271

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/1991 vp
Valmistunut

08.10.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 65/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.1991 Päättynyt PTK 67/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.1991 Päättynyt PTK 69/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2152

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1991 Päättynyt PTK 70/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2194

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1991