Valtiopaivaasia HE 50/1992

HE 50/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kiinteistöverolaiksi sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Kiinteistöverolaki

Vahvistettu

20.07.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
654/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki verotuslain harkintaverotusta koskevien säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

20.07.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
655/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki asuntotulon verottamisesta eräissä tapauksissa ennetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

20.07.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
656/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

20.07.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
657/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen 79 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

20.07.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
658/1992
Päätös

Hyväksytty

6) Laki veronkantolain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
659/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Kiinteistöverolaki

2) Laki verotuslain harkintaverotusta koskevien säännösten kumoamisesta

3) Laki asuntotulon verottamisesta eräissä tapauksissa ennetun lain kumoamisesta

4) Laki kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun lain kumoamisesta

5) Laki maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen 79 §:n 2 momentin kumoamisesta

6) Laki veronkantolain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Viherkenttä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1630

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.05.1992 Pp 12.5. PTK 55/1992 1655
12.05.1992 Päättynyt PTK 56/1992 1668

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 28/1992 vp
Valmistunut

09.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 2/1992 vp
Valmistunut

02.06.1992

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 4 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 75/1992 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1992 Päättynyt PTK 79/1992 2381

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1992 Keskeytynyt PTK 82/1992 2444
12.06.1992 Päättynyt PTK 83/1992 2459 1-15
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 2518 11

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot