HE 50/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Posti- ja telelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Posti- ja telelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Vahvistettu

22.10.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
885/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Posti- ja telelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Kansliapäällikkö Korpela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1133

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1993 Päättynyt PTK 54/1993
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1354

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 7/1993 vp
Valmistunut

24.09.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.09.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 102/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.1993 Päättynyt PTK 106/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1993 Päättynyt PTK 107/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2962

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1993 Päättynyt PTK 111/1993 5-7
Istuntopöytäkirjan sivu

3135

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 1