HE 50/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäkälän maastaviennistä annetun lain kumoamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki jäkälän maastaviennistä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
717/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki jäkälän maastaviennistä annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

800

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.1994 Päättynyt PTK 33/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

826

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 6/1994 vp
Valmistunut

29.04.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 35/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.05.1994 Päättynyt PTK 36/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1026

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1057

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.05.1994