Valtiopaivaasia HE 50/1995

HE 50/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vartioimisliikelain 2 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA HE/EU

Päätökset

1) Laki vartioimisliikelain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.11.1995

Voimaantulo

01.12.1995

Säädöskokoelma
1307/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vartioimisliikelain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.1995

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Laiho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1018

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.1995 Päättynyt PTK 47/1995 1160

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/1995 vp
Valmistunut

29.09.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 70/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.1995 Päättynyt PTK 71/1995 1794

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.1995 Päättynyt PTK 72/1995 1859
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995 2166

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.10.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1

​​​​