Valtiopaivaasia HE 50/2000

HE 50/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten johtokuntien lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki kansanterveyslaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
570/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki lääkelaitoksesta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
571/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
572/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansanterveyslaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

2. Laki lääkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.05.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos toimistopäällikkönä Koski

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.05.2000 Päättynyt PTK 67/2000 17
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/2000 vp
Valmistunut

24.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.2000 Päättynyt PTK 77/2000 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2000 Päättynyt PTK 78/2000 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.05.2000

​​​​