Valtiopaivaasia HE 50/2003

HE 50/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 3 ja 12 §:n sekä tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki verontilityslain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1003/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1004/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verontilityslain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

2. Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2003

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2003 Poistettu PTK 59/2003 5
18.09.2003 Päättynyt PTK 60/2003 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 19/2003 vp
Valmistunut

07.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 91/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.2003 Keskeytetty PTK 92/2003 3
14.11.2003 Päättynyt PTK 94/2003 2 5, 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2003 Päättynyt PTK 95/2003 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.2003