Valtiopaivaasia HE 50/2011

HE 50/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki

Päätös

Hylätty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1515/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1516/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1517/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaatulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1518/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1519/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki tuloverolain 53 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1520/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 34 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1521/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1522/2011
Päätös

Hyväksytty

10. Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1523/2011
Päätös

Hyväksytty

11. Laki verotililain 8 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1524/2011
Päätös

Hyväksytty

12. Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki

2. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 ja 15 §:n muuttamisesta

4. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

5. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaatulosäännöksen muuttamisesta

6. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

7. Laki tuloverolain 53 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

8. Laki kestävän metsätalouden rahoituslain 34 §:n kumoamisesta

9. Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

10. Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

11. Laki verotililain 8 ja 11 §:n muuttamisesta

12. Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.10.2011

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011 9
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011 9
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011 9
13.10.2011 Päättynyt PTK 52/2011 11
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 23/2011 vp
Valmistunut

07.12.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen HE 50/2011 vp sisältyvät 4.- 7. lakiehdotus ja 9.- 11. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen HE 130/2011 vp sisältyvät 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen HE 50/2011 vp sisältyvä 2. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen HE 130/2011 vp sisältyvä 2. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen HE 50/2011 vp sisältyvä 3. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen HE 130/2011 vp sisältyvä 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja yhdistettyinä 2. ja 3. lakiehdotuksiksi, että hallituksen esitykseen HE 50/2011 vp sisältyvä 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hallituksen esitykseen HE 50/2011 vp sisältyvät 1. ja 12. lakiehdotus hylätään ja että lakialoitteet LA 6/2011 vp, LA 8/2011 vp, LA 18/2011 vp, LA 19/2011 vp, LA 22/2011 vp, LA 25/2011 vp, LA 26/2011 vp, LA 29/2011 vp, LA 38/2011 vp ja LA 41/2011 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2011 Keskeytetty PTK 82/2011 2
09.12.2011 Päättynyt PTK 83/2011 7 9-26
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien 1. - 11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen 50/2011 sisältyvien 1. ja 12. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2011 Keskeytetty PTK 84/2011 6
13.12.2011 Päättynyt PTK 85/2011 1 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, valiokunnan mietintöön sisältyvät 1.-12. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen 50/2011 sisältyvien 1. ja 12. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2011

​​​​