HE 51/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.1993

Voimaantulo

01.09.1993

Säädöskokoelma
731/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kulovesi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1117

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1290

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 14/1993 vp
Valmistunut

13.05.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 54/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 55/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 57/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1374

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 58/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1380

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.05.1993