Valtiopaivaasia HE 51/1994

HE 51/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki eläintautilain muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.1994

Voimaantulo

15.06.1994

Säädöskokoelma
424/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eläintautilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.04.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vs. nuor. hallitussihteeri Kaukonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

800

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.1994 Päättynyt PTK 33/1994 826

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 7/1994 vp
Valmistunut

03.05.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 37/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994 1040

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1060
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.1994 Päättynyt PTK 41/1994 1073

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1994