HE 51/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eläintautilain muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.1994

Voimaantulo

15.06.1994

Säädöskokoelma
424/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eläintautilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vs. nuor. hallitussihteeri Kaukonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

800

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.1994 Päättynyt PTK 33/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

826

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 7/1994 vp
Valmistunut

03.05.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 37/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1060

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.05.1994 Päättynyt PTK 41/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1073

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1994