Valtiopaivaasia HE 51/1995

HE 51/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1231/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1232/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1233/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1234/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki musiikkioppilaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1235/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1236/1995
Päätös

Hyväksytty

7) Laki ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1237/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2) Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

3) Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta

4) Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

5) Laki musiikkioppilaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

6) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

7) Laki ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1018

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1995 Päättynyt PTK 48/1995 1176

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/1995 vp
Valmistunut

12.09.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.09.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 59/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995 1556

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 63/1995 1607
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995 1656

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.10.1995