Valtiopaivaasia HE 52/1970

HE 52/1970 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Siveellisyyteen kohdistuvien rikosten rankaisemista koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Huomautus

A I

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

1) Ehdotus laiksi rikoslain 20 ja 25 luvun muuttamisesta

Säädöskokoelma
16/1971

2) Ehdotus laiksi ottolapsista annetun lain muuttamisesta

Säädöskokoelma
17/1971

3) Ehdotus laiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Säädöskokoelma
18/1971

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Ehdotus laiksi rikoslain 20 ja 25 luvun muuttamisesta

2) Ehdotus laiksi ottolapsista annetun lain muuttamisesta

3) Ehdotus laiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1970

Istuntopöytäkirjan sivu

383

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
465
657
716

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/1970 vp

Ensimmäinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

1998

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 93/1970 vp

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
2060
2110
2129

Kolmas käsittely

Pvm

27.11.1970

Istuntopöytäkirjan sivu

2157

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​