HE 52/1970 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Siveellisyyteen kohdistuvien rikosten rankaisemista koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Huomautus

A I

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Ehdotus laiksi rikoslain 20 ja 25 luvun muuttamisesta

2) Ehdotus laiksi ottolapsista annetun lain muuttamisesta

3) Ehdotus laiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1970

Istuntopöytäkirjan sivu

383

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

465

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/1970 vp

Ensimmäinen käsittely

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 93/1970 vp

Toinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

2060

Kolmas käsittely

Pvm

27.11.1970

Istuntopöytäkirjan sivu

2157

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot