Valtiopaivaasia HE 52/1991

HE 52/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta sekä tulo- ja varallisuusverolain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

1) Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1393/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tulo- ja varallisuusverolain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1394/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki tulo- ja varallisuusverolain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.06.1991

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1248

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.1991 Päättynyt PTK 50/1991 1272

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/1991 vp
Valmistunut

31.10.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 75/1991 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1991 Päättynyt PTK 77/1991 2499

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.1991 Päättynyt PTK 79/1991 2568 2, 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1991 Päättynyt PTK 80/1991 2579

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 68 § 1 mom 2) VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.11.1991

​​​​