Valtiopaivaasia HE 52/1994

HE 52/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.08.1994

Säädöskokoelma
662/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.04.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Cavén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

800

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.1994 Päättynyt PTK 33/1994 826

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 10/1994 vp
Valmistunut

07.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 57/1994 1581

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994 1607 12-14
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2260 7-9
Huomautus

Lain 8 § 1 mom, 9 b § 2-5 mom, 15 § 2 mom, 16 § 1-3 mom ja 20 § 3 mom tulevat voimaan 01.01.1995.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot