HE 52/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.1995

Voimaantulo

06.11.1995

Säädöskokoelma
1243/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1995

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.1995 Päättynyt PTK 47/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1160

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 13/1995 vp
Valmistunut

05.10.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 70/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.1995 Päättynyt PTK 71/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.1995 Keskeytynyt PTK 72/1995
13.10.1995 Päättynyt PTK 77/1995 4
Istuntopöytäkirjan sivu

1859

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2166

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.10.1995

Vastaus
EV 62/1995 vp