Valtiopaivaasia HE 52/1995

HE 52/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.1995

Voimaantulo

06.11.1995

Säädöskokoelma
1243/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1995

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.1995 Päättynyt PTK 47/1995 1160

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 13/1995 vp
Valmistunut

05.10.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 70/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.1995 Päättynyt PTK 71/1995 1785

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.1995 Keskeytynyt PTK 72/1995 1859
13.10.1995 Päättynyt PTK 77/1995 2002 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995 2166

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.10.1995

​​​​