HE 52/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröityjen lisäeläkejärjestelyjen sulkemisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työntekijäin eläkelain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
654/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 11 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
655/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yrittäjien eläkelain 11 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
656/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain 11 §:n muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 11 ja 19 §:n muuttamisesta

3. Laki yrittäjien eläkelain 11 ja 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.2000 Päättynyt PTK 67/2000
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 11/2000 vp
Valmistunut

24.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2000 Päättynyt PTK 77/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2000 Päättynyt PTK 78/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.05.2000

Vastaus
EV 63/2000 vp