Valtiopaivaasia HE 52/2012

HE 52/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Taiteen edistämiskeskuksesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
657/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
658/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki alueiden kehittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
659/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Taiteen edistämiskeskuksesta

2. Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

3. Laki alueiden kehittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.05.2012

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Johtaja Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2012 Päättynyt PTK 61/2012 6
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/2012 vp
Valmistunut

16.10.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2012 Päättynyt PTK 103/2012 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2012 Keskeytetty PTK 105/2012 23
07.11.2012 Päättynyt PTK 106/2012 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.2012