HE 53/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
633/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Liskola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1292

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1993 Päättynyt PTK 54/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1354

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 21/1993 vp
Valmistunut

08.06.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 71/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1993 Päättynyt PTK 74/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1993 Päättynyt PTK 75/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1739

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993 39
Istuntopöytäkirjan sivu

1841

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1993