Valtiopaivaasia HE 53/2002

HE 53/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
61/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kirjanpitolain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
62/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
63/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
64/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki tullilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
65/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki kirjanpitolain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

3. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

4. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta

5. Laki tullilain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.04.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.04.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.2002 Päättynyt PTK 47/2002 5
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 18/2002 vp
Valmistunut

15.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 121/2000 vp, LA 122/2000 vp, LA 123/2000 vp, LA 124/2000 vp, LA 125/2000 vp ja LA 153/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 137/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2002 Päättynyt PTK 138/2002 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2002 Päättynyt PTK 142/2002 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.01.2003

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot