Valtiopaivaasia HE 53/2007

HE 53/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1111/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1112/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 136 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1113/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kunnallisen eläkelain 132 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1114/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1115/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 136 §:n muuttamisesta

4. Laki kunnallisen eläkelain 132 §:n muuttamisesta

5. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.08.2007

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.09.2007 Päättynyt PTK 46/2007 13
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/2007 vp
Valmistunut

06.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotuksen 5 § ja voimaantulosäännös hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/2007 vp
Valmistunut

05.10.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.2007 Päättynyt PTK 75/2007 10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2007 Päättynyt PTK 79/2007 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.11.2007

​​​​