Valtiopaivaasia HE 53/2009

HE 53/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

1. Laki verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

04.06.2009

Säädöskokoelma
352/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.2009

Voimaantulo

04.06.2009

Säädöskokoelma
353/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.04.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Taipalus

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.04.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.2009 Päättynyt PTK 41/2009 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 6/2009 vp
Valmistunut

05.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että toimenpidealoite TPA 20/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 48/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.2009 Keskeytetty PTK 49/2009 2
08.05.2009 Päättynyt PTK 50/2009 2 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.2009 Päättynyt PTK 51/2009 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.05.2009

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot