Valtiopaivaasia HE 54/1992

HE 54/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöterveydenhuollon, terveyskasvatuksen ja tartuntatautien vastustamistyön keskushallinnon uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki sosiaali- ja terveyshallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
765/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
766/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki terveydenhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
767/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
768/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki tuoteturvallisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
769/1992
Päätös

Hyväksytty

6) Laki tartuntatautilain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
770/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaali- ja terveyshallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

2) Laki kemikaalilain muuttamisesta

3) Laki terveydenhoitolain muuttamisesta

4) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

5) Laki tuoteturvallisuuslain muuttamisesta

6) Laki tartuntatautilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Suojasalmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1630

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.05.1992 Päättynyt PTK 55/1992 1655

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/1992 vp
Valmistunut

09.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 75/1992 vp
Päätös

Keskiviikon toiseen istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 77/1992 2348

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 78/1992 2356
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 2551

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.1992