HE 54/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöterveydenhuollon, terveyskasvatuksen ja tartuntatautien vastustamistyön keskushallinnon uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sosiaali- ja terveyshallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
765/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
766/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki terveydenhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
767/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
768/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki tuoteturvallisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
769/1992
Päätös

Hyväksytty

6) Laki tartuntatautilain muuttamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
770/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaali- ja terveyshallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

2) Laki kemikaalilain muuttamisesta

3) Laki terveydenhoitolain muuttamisesta

4) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

5) Laki tuoteturvallisuuslain muuttamisesta

6) Laki tartuntatautilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Suojasalmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1630

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.05.1992 Päättynyt PTK 55/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1655

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/1992 vp
Valmistunut

09.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 75/1992 vp
Päätös

Keskiviikon toiseen istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 77/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 78/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2356

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2551

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.1992