Valtiopaivaasia HE 54/1994

HE 54/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
667/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lukiolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.04.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pohjanvirta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

847

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.1994 Päättynyt PTK 36/1994 939

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 8/1994 vp
Valmistunut

08.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 54/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 56/1994 1574

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994 1632
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1994 Päättynyt PTK 66/1994 2099

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.1994