HE 54/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 10 ja 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 10 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1206/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 10 ja 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Hirvonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1018

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.1995 Päättynyt PTK 47/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1160

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/1995 vp
Valmistunut

15.09.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.09.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 59/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 63/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1607

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1656

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.10.1995

Vastaus
EV 44/1995 vp