HE 54/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
750/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1996 Päättynyt PTK 61/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1645

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 4/1996 vp
Valmistunut

12.09.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.09.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 101/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.1996 Päättynyt PTK 102/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1996 Päättynyt PTK 103/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3185

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.1996 Päättynyt PTK 107/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3256

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.09.1996

Vastaus
EV 112/1996 vp