Valtiopaivaasia HE 54/1997

HE 54/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maaseutuelinkeinolain, porotalouslain, luontaiselinkeinolain ja kolttalain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

25.06.1997

Säädöskokoelma
572/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki porotalouslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

25.06.1997

Säädöskokoelma
573/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

25.06.1997

Säädöskokoelma
574/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki kolttalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

25.06.1997

Säädöskokoelma
575/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta

2) Laki porotalouslain muuttamisesta

3) Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta

4) Laki kolttalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1997

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Torvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 58/1997

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 7/1997 vp
Valmistunut

29.05.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1997 Päättynyt PTK 80/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1997 Päättynyt PTK 82/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1997 Päättynyt PTK 83/1997
Huomautus

*) 01.05.1997 alkaen sovelletaan seuraavia lakien kohtia: 1) 26 § 2 ja 3 mom. 2) 22 § 3 mom., 24 § ja 41 § 1 mom. 3) 29 § 3 mom. ja 31 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1