Valtiopaivaasia HE 54/1998

HE 54/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verontilityslaiksi ja laiksi tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Verontilityslaki

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.08.1998

Säädöskokoelma
532/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.08.1998

Säädöskokoelma
533/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Verontilityslaki

2) Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Viherkenttä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.1998 Päättynyt PTK 61/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 18/1998 vp
Valmistunut

05.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 9/1998 vp
Valmistunut

02.06.1998

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1998 Päättynyt PTK 80/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1998 Keskeytynyt PTK 82/1998
10.06.1998 Päättynyt PTK 83/1998 6, 7
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1998 Poistettu PTK 91/1998
17.06.1998 Poistettu PTK 92/1998
17.06.1998 Päättynyt PTK 93/1998 11-15

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot