Valtiopaivaasia HE 55/1992

HE 55/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

15.07.1992

Säädöskokoelma
563/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

15.07.1992

Säädöskokoelma
564/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

15.07.1992

Säädöskokoelma
565/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

15.07.1992

Säädöskokoelma
566/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

3) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

4) Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1654

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.1992 Päättynyt PTK 56/1992 1703

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/1992 vp
Valmistunut

19.05.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1992 Päättynyt PTK 63/1992 1868

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.1992 Päättynyt PTK 64/1992 1897
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 66/1992 1950

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.1992