HE 55/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

15.07.1992

Säädöskokoelma
563/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

15.07.1992

Säädöskokoelma
564/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

15.07.1992

Säädöskokoelma
565/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

15.07.1992

Säädöskokoelma
566/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

3) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

4) Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1654

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.1992 Päättynyt PTK 56/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1703

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/1992 vp
Valmistunut

19.05.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.1992 Päättynyt PTK 63/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.1992 Päättynyt PTK 64/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1897

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 66/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1950

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.1992