Valtiopaivaasia HE 55/1993

HE 55/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi maksuvaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävästä korkotuesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki maksuvaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävästä korkotuesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

15.07.1993

Säädöskokoelma
621/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

15.07.1993

Säädöskokoelma
622/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maksuvaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävästä korkotuesta

2) Laki leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.05.1993

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Kimari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.05.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1326

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.1993 Poistettu PTK 55/1993 1367
18.05.1993 Päättynyt PTK 56/1993 1370

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 6/1993 vp
Valmistunut

01.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 65/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.1993 Päättynyt PTK 67/1993 1580

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.1993 Keskeytynyt PTK 69/1993 1629
08.06.1993 Päättynyt PTK 70/1993 1637 7
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993 1868

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​