HE 55/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1606/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Perko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1018

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.1995 Päättynyt PTK 47/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1160

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 4/1995 vp
Valmistunut

22.11.1995

Päätösehdotus

Hylätty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 105/1995 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1995 Päättynyt PTK 107/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1995 Keskeytynyt PTK 110/1995
24.11.1995 SuV:aan PTK 111/1995 2
24.11.1995 Päättynyt PTK 112/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2866

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Ed Kuisman muutosehdotuksen mukainen lakiehdotus hyväksytty

111 24.11.1995 ja lähetetty SuV:aan.

Suuri valiokunta yhtynyt eduskunnan kantaan SuVM 1/1995 vp

Jatk. 2 K 112 24.11.1995

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/1995 vp
Valmistunut

24.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995 9
Istuntopöytäkirjan sivu

3068

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1995

Vastaus
EV 135/1995 vp