Valtiopaivaasia HE 55/1996

HE 55/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarajojen määräämisestä Suomen aluevesillä

Päätökset

1) Laki kuntarajojen määräämisestä Suomen aluevesillä

Vahvistettu

28.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
483/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuntarajojen määräämisestä Suomen aluevesillä

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.05.1996

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pihlajaniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1996 Päättynyt PTK 61/1996 1645

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 7/1996 vp
Valmistunut

04.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 14/1996 vp
Valmistunut

24.05.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 76/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.1996 Päättynyt PTK 78/1996 2230

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.1996 Päättynyt PTK 79/1996 2254
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 81/1996 2275

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1996

​​​​