Valtiopaivaasia HE 55/1998

HE 55/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

1) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
509/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.09.1998

Säädöskokoelma
510/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.1998 Päättynyt PTK 61/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 19/1998 vp
Valmistunut

05.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1998 Päättynyt PTK 80/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1998 Keskeytynyt PTK 82/1998
10.06.1998 Päättynyt PTK 83/1998 8-10
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1998 Päättynyt PTK 91/1998 5-7

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​