Valtiopaivaasia HE 55/2004

HE 55/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Eurooppayhtiölaki

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
742/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki osakeyhtiölain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
743/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
744/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
745/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
746/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
747/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
748/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
749/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
750/2004
Päätös

Hyväksytty

10. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
751/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
752/2004
Päätös

Hyväksytty

12. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
753/2004
Päätös

Hyväksytty

13. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
754/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
755/2004
Päätös

Hyväksytty

15. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
756/2004
Päätös

Hyväksytty

16. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.08.2004

Voimaantulo

08.10.2004

Säädöskokoelma
757/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Eurooppayhtiölaki

2. Laki osakeyhtiölain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

3. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

4. Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

5. Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta

6. Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta

7. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

8. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

9. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

10. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

11. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

12. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

13. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

14. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

15. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

16. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.04.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2004 Päättynyt PTK 48/2004 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/2004 vp
Valmistunut

15.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-6., 9., 11. ja 12. sekä 14.-16. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 7., 8., 10. ja 13. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 75/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2004 Päättynyt PTK 76/2004 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin