HE 55/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2006 lisätalousarvioksi

(Ensimmäinen lisäbudjetti 2006)

1. Vuoden 2006 lisätalousarvio

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
501/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2006 lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Sukselainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/2006 vp
Valmistunut

13.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2006 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, että lisätalousarvioaloitteet LTA 1-106/2006 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2006 Keskeytetty PTK 74/2006
20.06.2006 Päättynyt PTK 75/2006 1-57
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

22.06.2006

Kirjelmä
EK 22/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot